12 липня 2020 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
 • Керівництво
 • Влада і громадськість
  Регуляторна політика
  Прес-центр
  Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Каталог послуг
 • Відкриті дані
 • Реформи в Україні
 • Запобігання проявам корупції
 • Виборець має знати!
 • Відділ статистики інформує
 • Соціальний захист населення
 • Оголошення
 • Зайнятість населення
 • Громадська рада при РДА
 • Управління юстиції
 • РДА звітує
 • Центр надання адмін послуг
 • Правове забезпечення
 • Казначейська служба інформує
 • Вивчення громадської думки
 • Очищення влади
 • Земельні відносини
 • Протоколи ТЕБ та НС
 • Служба за контрактом
 • Електронне звернення
 • Протидія домашньому насильству
 • АРХІВ НОВИН

  « Липень 2020 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  Головна>Оголошення>ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
  П'ятниця, 30 серпня 2019 11:27

  ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

  ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

  «ДПТ земельної ділянки для ведення товарного сільського виробництва, яка розташована за межами населених пунктів Холонівської сільської ради Горохівського району Волинської області»

  Інформація про замовника СЕО:

  45700, вул. Шевченка, 17, м. Горохів

  Горохівська районна державна адміністрація Волинської області

  Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

  Детальний план території для земельної ділянки для ведення товарного сільського виробництва, яка розташована за межами населених пунктів Холонівської сільської ради Горохівського району Волинської області на земельній ділянці орієнтовною площею 0,76 га, яка знаходиться за межами населеного пункту в межах Холонівської сільської ради Горохівського району Волинської області розробляється на підставі розпорядження Горохівської районної державної адміністрації № 428 від 03 грудня 2018 року.

  Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

  При розробленні детального плану території для земельної ділянки для ведення товарного сільського виробництва, яка розташована за межами населених пунктів Холонівської сільської ради Горохівського району Волинської області на земельній ділянці орієнтовною площею 0,76 га, яка знаходиться за межами населеного пункту в межах Холонівської сільської ради Горохівського району Волинської області, враховуються: (схема планування території  Волинської області («ДІПРОМІМТО» м.Київ, 2012.).

  Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

  Територія земельної ділянки на яку розроблявся ДТП розташована на території Холонівської сільської ради Горохівського району Волинської області (за межами населеного пункту). Забудова на ділянці відсутня.

  Площа земельної ділянки – 0,76 га.

  За матеріалами топогеодезичної зйомки на ділянці проходять лінії електропередач 10 кВ. Рельєф ділянки має ухил в (південному напрямку). Перепад висот (5,5 метра).

  Навколо детального плану території  розташована територія сільськогосподарського призначення та фермерського господарства, озеленення. Територія вільна від багаторічних зелених насаджень.

  В даний момент в межах детального плану території знаходиться виробнича територія IІ класу шкідливості. Інші промислові та складські об'єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища на території ДПТ відсутні.

  Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії  видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

  Ймовірні наслідки:

  а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення - в проектні СЗЗ потрапляють земельні ділянки (для ведення особистого селянського господарства), житлова забудова відсутня.

  Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

  – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного, транспорту та виробничої техніки;

  – в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

  – в процесі експлуатації:  водопостачання – із проектованої артезіанської свердловини на території проектованої ділянки. Скид стічних вод відбуватиметься до запроектованих, на території ділянки проектування, локальних очисних споруд.

  – порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

  –  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

  – на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

  б) для територій з природоохоронним статусом – земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

  в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – транскордонний плив відсутній.

  Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

  В межах території, що розглядається детальним планом передбачається розміщення земельної ділянки для ведення товарного сільського виробництва.

  Альтернатива відсутня.

  Є доцільним та оптимальним варіантом – містобудівні умови відповідають нормативним вимогам щодо розташування даної земельної ділянки.

  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

  Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

  Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

  Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

  • доповіді про стан довкілля;
  • статистичну інформацію;
  • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП
  • дані моніторингу стану довкілля;
  • інша доступна інформація.

  Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

  Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

  Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

  • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
  • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
  • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
  • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
  • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
  • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

       В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

  Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

  Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

  Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

  • облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нової свердловини, прокладка мереж водопостачання по території, улаштування локальних очисних споруд комунальної каналізації та очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для  збору побутових відходів.

  При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

  • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

        – заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

  В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

   

  Пропозиції до структури та змісту СЕО:

  Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

  Горохівська районна державна адміністрація Волинської області.

  Юридична адреса: 45700, Волинська область, м.Горохів, вул.Шевченка,17 тел. (03379) 2-15-02

  %20%Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.%20">Контактний email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

  Переглядів 253
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Горохівська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Горохівській райдержадміністрації.
  Адреса: 45700, м. Горохів, вул. Шевченка, 17, тел. (03379) 2-15-02, факс 2-11-52, E-mail: info@goradm.gov.ua
  © 2014 goradm.gov.ua