20 березня 2018 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
 • Керівництво
 • Влада і громадськість
  Регуляторна політика
  Порядок реєстрації
  Прес-центр
  Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Каталог послуг
 • Відкриті дані
 • Реформи в Україні
 • Запобігання проявам корупції
 • Виборець має знати!
 • Відділ статистики інформує
 • Соціальний захист населення
 • Оголошення
 • Зайнятість населення
 • Громадська рада при РДА
 • Управління юстиції
 • Децентралізація влади
 • РДА звітує
 • Центр надання адмін послуг
 • Правове забезпечення
 • Казначейська служба інформує
 • Ресурсний центр громад
 • Вивчення громадської думки
 • Очищення влади
 • Перелік земельних ділянок
 • Мобілізація
 • Допомога армії
 • Контрактна армія
 • Електронне звернення
 • АРХІВ НОВИН

  « Березень 2018 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  Четвер, 10 жовтня 2013 09:32

  Положення про відділ юридичного забезпечення та роботи із зверненнями громадян апарату Горохівської райдержадміністрації

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови райдержадміністрації

  22.01. 2016 № 16  

  ПОЛОЖЕННЯ

  про відділ юридичного забезпечення та роботи

  із зверненнями громадян апарату

  Горохівської райдержадміністрації

  І. Загальні положення

              1. Відділ юридичного забезпечення та роботи із зверненнями громадян апарату Горохівської районної державної адміністрації (далі - відділ)  є  структурним  підрозділом     апарату Горохівської райдержадміністрації, що утворюється, реорганізовується та ліквідовується головою райдержадміністрації. Відділ утворюється для надання правової допомоги та забезпечення належного розгляду звернень громадян до райдержадміністрації та організації прийому громадян головою  райдержадміністрації, його першим заступником, заступниками, перевірки стану цієї роботи в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях району. Відділ підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.  

  2.  У своїй діяльності відділ  керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції  та законів України, актами  Кабінету  Міністрів  України,  міжнародними договорами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008                      № 1040, іншими  актами законодавчої та виконавчої влади,  розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, Регламентом райдержадміністрації та цим Положенням.

           З питань організації та проведення правової роботи відділ юридичного забезпечення керується актами Мін’юсту України.

    3. Поточна  діяльність  відділу відбувається на основі квартальних та місячних планів, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

  4. Діловодство відділу ведеться у встановленому порядку згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.

  ІІ. Внутрішня структура

             1. Структура та чисельність працівників відділу  затверджується головою райдержадміністрації.

             2. До складу відділу входить  три  штатні одиниці – начальник відділу, та два головних спеціаліста.

             3. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра  і стажем роботи за  фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше як п’ять років.

             4. На посаду головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі не менш як три роки або за фахом в інших сферах не менш як чотири роки.

  5. На посаду головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення та роботи із зверненнями громадян призначається особа з вищою  освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі не менш як три роки або за фахом в інших сферах не менш як чотири роки.

   6. Начальник відділу:

  1) забезпечує виконання завдань, покладених на  відділ;

  2) засвідчує відповідність законодавству та проводить правову експертизу розпоряджень голови райдержадміністрації шляхом їх візування;

  3) здійснює контроль та координує діяльність відділу;

  4) визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу юридичного забезпечення, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

  5) подає пропозиції голові районної державної адміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.

  ІІІ.Основні завдання відділу

   

           Основними завданнями відділу  є:

  1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів райдержадміністрацією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

  2. Забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до  райдержадміністрації. 

  3. Забезпечення належної організації особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступниками голови  райдержадміністрації.

  4. Надання методичної допомоги управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад району в організації роботи із зверненнями і особистого прийому громадян.

                                   ІV.Основні  функції  і зв’язки з іншими підрозділами

   

            1.Відділ юридичного забезпечення та роботи із зверненнями громадян відповідно до покладених на нього завдань:

  1) організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації, у представленні законних інтересів райдержадміністрації в судах;

  2) розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

  3) перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз відповідних заступників та віз керівників зацікавлених структурних підрозділів, або осіб, що їх заміщують. Видання розпорядження голови райдержадміністрації, а також подання проекту такого акта для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з відділом не допускається. Пропозиції відділу  щодо приведення розпоряджень голови райдержадміністрації у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду головою райдержадміністрації. У разі неврахування пропозицій відділу або часткового їх врахування відділ  подає голові  райдержадміністрації письмовий висновок до проекту розпорядження.

  4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом,  погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

  5) проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує матеріали та регулярно інформує голову райдержадміністрації, першого заступника,  заступників голови  райдержадміністрації про стан цієї роботи

  6) перевіряє на відповідність чинному законодавству та візує проекти положень про відділи, управління, інші структурні підрозділи райдержадміністрації , а також посадові інструкції працівників, які відповідно до чинного законодавства призначаються на посади головою райдержадміністрації;

  7) здійсненнює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли до райдержадміністрації і направлені, за дорученням керівництва для вирішення структурним підрозділам, апарату райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад, підприємствам, установам, організаціям району;

  8) здійснює реєстрацію та облік електронних звернень громадян, які надходять з офіційного сайту райдержадміністрації та електронної пошти;

  9) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

  10) інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

  11) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання розпоряджень голови райдержадміністрації, що зачіпають права, свободи  й законні інтереси  громадян  або мають міжвідомчий характер, на державну реєстрацію до районного управління юстиції в порядку, визначену Мін’юстом;

              12)  разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері,  готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів; 

              13) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них.

              14)  здійснює, у межах своєї компетенції, заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

            15)  організовує роботу, пов’язану з укладенням  договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

            16)  організовує  претензійну та  позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

            17)  проводить, разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

            18) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

             19) подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

            20) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями  щодо усунення таких порушень;

            21) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності райдержадміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності сектору,  виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;

              22) веде   облік  актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

            23)збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

            24) роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за  дорученням голови райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та  запити  народних  депутатів України, депутатів місцевих рад;

              25) здійснює  заходи, спрямовані на підвищення рівня правових   знань   працівників   апарату   та  інших структурних підрозділів райдержадміністрації;

               26) здійснює в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах..

  V.   Права відділу

  Відділ має право:

  1. Перевіряти    дотримання   законності та стан роботи щодо розгляду звернень громадян структурними  підрозділами райдержадміністрації.

              2.Одержувати, в установленому порядку,  для виконання   покладених   на відділ завдань, необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.  З метою забезпечення своєчасного виконання  завдань,  які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи  зобов’язані  невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу.

            3.Залучати, за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом  відповідно до покладених на нього завдань.

            4. Інформувати голову райдержадміністрації про покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами райдержадміністрації.

  5. Вимагати від працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ, організацій, службових осіб своєчасного виконання надісланих їм документів відповідно до вимог чинного законодавства.

  6. Вимагати у структурних підрозділів райдержадміністрації,  органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій подання інформації (довідок, пояснень та інших матеріалів) про розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян.

  7. Вносити на розгляд керівництва райдержадміністрації питання про стан роботи із зверненнями громадян в апараті райдержадміністрації, її структурних підрозділах, в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, подавати пропозиції щодо поліпшення їх діяльності з цих питань.

   9. Забезпечувати чітку організацію прийому громадян у встановлені і доведені до відома населення дні і години. Здійснювати контроль за виконанням розпоряджень і доручень керівництва райдержадміністра­ції даних на особистому прийомі.

  10 .Забезпечувати попередню співбесіду з громадянами, які прибули на особистий прийом, реєстрацію їх звернень, доповідати службовим особам, які здійснюють прийом, про зміст звернень громадян, готувати матеріали, необхідні для своєчасного і правильного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

  11. Забезпечувати чіткий облік усіх письмових та усних звернень громадян шляхом внесення їх в облікові картки встановленого зразка з повним відображенням в них суті поставлених питань, наданих роз'яснень або проведених консультацій і результатів прийому.

  12. Розглядати письмові звернення громадян та подавати на розгляд керівництву  райдержадміністрації.

  13. Проводити аналіз пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до  райдержадміністрації, вивчати причини, які породжують звернення, вживати заходи щодо ліквідації виявлених порушень і недоліків, інформувати про результати роботи керівництво  райдержадміністрації.

  VІ.   Заключні положення

                     1. Покладення на відділ обов'язків, що не належать, або виходять за межі його компетенції,  не допускається.

                     2. Райдержадміністрація   створює   умови   для  належної   роботи:   підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним  та електронним зв'язком,  сучасними комп’ютерами та  оргтехнікою,  транспортом  для  виконання службових обов’язків,  нормативно-правовими і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань,  електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

  Керівник апарату

  райдержадміністрації                                                               Л.Косюк

  Переглядів 1824 Останнє редагування Четвер, 11 лютого 2016 12:15
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Горохівська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Горохівській райдержадміністрації.
  Адреса: 45700, м. Горохів, вул. Шевченка, 17, тел. (03379) 2-15-02, факс 2-11-52, E-mail: info@goradm.gov.ua
  © 2014 goradm.gov.ua