02 червня 2020 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
 • Керівництво
 • Влада і громадськість
  Регуляторна політика
  Прес-центр
  Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Каталог послуг
 • Відкриті дані
 • Реформи в Україні
 • Запобігання проявам корупції
 • Виборець має знати!
 • Відділ статистики інформує
 • Соціальний захист населення
 • Оголошення
 • Зайнятість населення
 • Громадська рада при РДА
 • Управління юстиції
 • РДА звітує
 • Центр надання адмін послуг
 • Правове забезпечення
 • Казначейська служба інформує
 • Вивчення громадської думки
 • Очищення влади
 • Земельні відносини
 • Протоколи ТЕБ та НС
 • Служба за контрактом
 • Електронне звернення
 • Протидія домашньому насильству
 • АРХІВ НОВИН

  « Червень 2020 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
  Четвер, 10 жовтня 2013 09:32

  Положення про відділ юридичного забезпечення, запобігання, виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами апарату Горохівської райдержадміністрації

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження в.о. голови,

  керівника апарату    

  райдержадміністрації   

  01.03. 2018 № 73

  ПОЛОЖЕННЯ

  про відділ юридичного забезпечення,

  запобігання, виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами апарату Горохівської районної державної адміністрації

  І.Загальні положення

  1.Відділ юридичного забезпечення, запобігання, виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами апарату Горохівської районної державної адміністрації (надалі-відділ) утворюється головою районної державної адміністрації з метою правового забезпечення діяльності райдержадміністрації та є структурним підрозділом апарату райдержадміністрації.

  2.Основним завданням відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

  3.У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040, Регламентом Горохівської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови  райдержадміністрації від 25 січня 2016 року  № 19, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника державної служби, цим Положенням, а також іншими нормативними актами.

  З питань організації та методики ведення правової роботи відділ може керуватися рекомендаціями Міністерства юстиції України.

  1. Відділ райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації та проходження державної служби - керівнику апарату райдержадміністрації (надалі - керівництво).
  2. Роботу відділу організовує начальник відділу. Призначення на посаду начальника відділу здійснюється керівником державної служби районної державної адміністрації за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу». Особа, що призначається на посаду начальника юридичного відділу повинна мати вищу юридичну освіту не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року та  вільно володіти державною мовою.
  3. Призначення на посаду головного спеціаліста відділу категорії «В» здійснюється керівником державної служби районної державної адміністрації за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу». Особа, що призначається на посаду спеціаліста відділу повинна мати вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільно володіти державною мовою.
  4. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, впорядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
  5. На час відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу.
  6. У межах своєї компетенції відділ взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями району.
  1. II. Завдання і функції відділу
  1. Щодо питань юридичного забезпечення:

  1) проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства.

  2) організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо вирішення правових питань.

  3) координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці проектів розпоряджень, що регулюють відносини структурних підрозділів райдержадміністрації.

  4) забезпечує правильне застосування законодавства у районній державній адміністрації, інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

  5) перевіряє на відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації (рішень Колегії), візує їх за наявності погоджень керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації або осіб, які їх заміщують та дотримання вимог Регламенту райдержадміністрації .

  Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які мають фінансовий характер (виділення коштів, порядок проведення розрахунків, списання майна з балансу установи) візуються начальником відділу після їх погодження відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації або фінансовим управлінням райдержадміністрації.

  Термін опрацювання проекту розпорядження голови райдержадміністрації у відділі становить до З-х робочих днів, а з складних питань - до 5-ти робочих днів.

  Видання розпоряджень голови райдержадміністрації без попереднього погодження (візування) працівниками відділу не допускається.

  6) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання розпоряджень голови райдержадміністрації, що зачіпають права, свободи  й законні інтереси  громадян  або мають міжвідомчий характер, які підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

  7) визначає проекти розпоряджень, які є регуляторними актами, забезпечує дотримання порядку їх видання.

  8) бере участь у підготовці проектів актів законодавства, господарських договорів, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

  Проекти договорів візуються відділом після їх погодження розробником договору та галузевим заступником голови райдержадміністрації.

  9) проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації роботу по перегляду розпоряджень голови райдержадміністрації з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

  10) організує облік і зберігання нормативно-правових актів, у разі необхідності доводить до відома структурних підрозділів райдержадміністрації інформацію про нові акти законодавства, зміни в ньому, тощо.

  11) за дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації розглядає матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів.

  12) організує претензійну і веде позовну роботу, дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені у зв'язку з порушенням майнових прав і законних інтересів.

  13) аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів, вносить керівництву пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності райдержадміністрації.

  14) представляє в установленому законодавством порядку інтереси районної державної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

  15) сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань службового характеру і соціального захисту, бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень.

  16) разом з відповідними підрозділами райдержадміністрації бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, надає правову допомогу працівникам, які потребують соціального захисту.

  17) сприяє своєчасному вжиттю законних заходів за рішеннями суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів тощо.

  18) організує і проводить роботу, пов'язану із підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань, готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань застосування законодавства.

  19) веде   облік  актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

  20) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації та її структурних підрозділах, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів.

  21) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення району.

  22) розглядає звернення юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу.

  23) роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за  дорученням голови райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та  запити  народних  депутатів України, депутатів місцевих рад.

  24) за дорученням керівництва райдержадміністрації виконує інші завдання та функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту та Положення про відділ.

  1. Щодо питань взаємодії з правоохоронними органами:

  1) організовує виконання і забезпечує контроль за виконанням органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності законів України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації з правоохоронних питань.

  2) проводить збір, узагальнення та аналіз статистичної та іншої інформації з правоохоронних питань, готує відповідні пропозиції для голови райдержадміністрації.

  3) здійснює розробку проектів рішень (актів) керівництва та дорадчих органів райдержадміністрації з правоохоронних питань, організовує їх виконання.

  4) вивчає, узагальнює і надає практичну та методичну допомогу виконкомам місцевих рад щодо організації роботи з правоохоронних питань.

  5) організаційно забезпечує діяльність спостережної комісії районної державної адміністрації.

  1. Щодо питань запобігання та виявлення корупції:

  1) розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

  2) надає іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

  3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових райдержадміністрації та надає пропозиції щодо їх усунення.

  4) надає методичну допомогу у заповненні декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру.

  5) бере участь у проведенні юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються райдержадміністрацією, з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та у разі їх виявлення вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо усунення або скасування відповідних актів (документів).

  6) повідомляє у письмовій формі голову райдержадміністрації та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, органів Державної фіскальної служби, по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю СБУ, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами райдержадміністрації.

  7) веде облік працівників райдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

  8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади, територіальних органів.

  ІІІ. Права, обов’язки, відповідальність

  1. Відділ має право:

  1) перевіряти додержання законності в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування у випадках передбачених законодавством або за дорученням керівництва райдержадміністрації.

  2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій документи, висновки, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  3) інформувати керівництво у разі покладення на нього виконання роботи, що не належить до функцій юридичного відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні посадові особи не подають документи та інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

  4)залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов”язків. 

  5) за дорученням голови райдержадміністрації брати участь у засіданні Колегії, нарадах, інших дорадчих і колегіальних органах, які проводяться в районній державній адміністрації у випадку розгляду на них правових питань.

  6) інформувати керівництво районної державної адміністрації у разі переслідування працівника юридичного відділу у зв'язку з виконанням обов'язків, передбачених цим Положенням.

  7) подавати пропозиції щодо приведення у відповідність до законодавства проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що суперечать закону, які є обов'язковими для розгляду відділами і управліннями райдержадміністрації.

  8) порядок взаємодії відділу з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації визначається відповідно головою райдержадміністрації.

  1. Начальник відділу:

  1) за дорученням керівництва райдержадміністрації бере участь у засіданнях, нарадах та інших заходах райдержадміністрації при обговоренні питань, які мають відношення до правового забезпечення роботи райдержадміністрації.

  2) інформує керівництво райдержадміністрації про покладення на працівників відділу обов'язків, що не належать до компетенції відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають відділу документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

  3) здійснює керівництво роботою відділу, забезпечує виконання та несе персональну відповідальність за невиконання покладених на відділ завдань.

  4) організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань і вказівок керівництва.

  5) контролює і перевіряє виконання документів, доручень та інших вказівок керівництва працівниками відділу.

  6) визначає права і обов'язки працівників відділу.

  7) вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством.

  8) за дорученням керівництва готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, пропозиції та зауваження до проектів нормативних актів.

  9) за дорученням керівництва райдержадміністрації здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ і організацій, розглядає їх пропозиції, заяви, скарги і вносить керівництву за результатами їх розгляду відповідні пропозиції.

  10) розробляє Положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

  11) несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів розпоряджень та інших документів правового характеру, які ним візуються.

  ІV. Заключні положення

  1. Покладання на відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається.
  2. Керівництво райдержадміністрації створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасною комп'ютерною технікою, для виконання службових обов'язків, доступом до електронних інформаційних правових систем, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.
  3. Cтpyктypa і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується головою райдержадміністрації в межах граничної чисельності, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на апарат райдержадміністрації.
  Переглядів 2957 Останнє редагування П'ятниця, 13 квітня 2018 13:50
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Горохівська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Горохівській райдержадміністрації.
  Адреса: 45700, м. Горохів, вул. Шевченка, 17, тел. (03379) 2-15-02, факс 2-11-52, E-mail: info@goradm.gov.ua
  © 2014 goradm.gov.ua