17 лютого 2019 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
 • Керівництво
 • Влада і громадськість
  Регуляторна політика
  Прес-центр
  Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Каталог послуг
 • Відкриті дані
 • Реформи в Україні
 • Запобігання проявам корупції
 • Виборець має знати!
 • Відділ статистики інформує
 • Соціальний захист населення
 • Оголошення
 • Зайнятість населення
 • Громадська рада при РДА
 • Управління юстиції
 • РДА звітує
 • Центр надання адмін послуг
 • Правове забезпечення
 • Казначейська служба інформує
 • Вивчення громадської думки
 • Очищення влади
 • Перелік земельних ділянок
 • Допомога армії
 • Контрактна армія
 • Електронне звернення
 • АРХІВ НОВИН

  « Лютий 2019 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28      
  Головна>Публічна інформація>Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації
  Четвер, 01 листопада 2012 10:25

  Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Зборами трудового колективу  райдержадміністрації

  04 травня 2016 року

  ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ, ВІДДІЛІВ, УПРАВЛІНЬ ГОРОХІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

  1. Загальні положення

  Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Горохівської районної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України «Про державну службу» (далі - Закон), Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів. 

  Правила визначають функціональні обов’язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

  Правила є обов’язковими для всіх працівників райдержадміністрації.

  2.Порядок прийому та звільнення     працівників апарату, відділів,  управлінь райдержадміністрації

  Працівники райдержадміністрації реалізовують право на працю   відповідно до Закону України «Про державну службу» на конкурсній основі, або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

  При призначенні на посади в апарат, відділи, управління райдержадміністрації до служби  управління персоналом подаються документи згідно вимог чинного законодавства.

  Не можуть бути призначеними на посаду особи, які:

  - визнані у встановленому порядку недієздатними;

  - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

  - у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

  -  в інших випадках, встановлених законами України.

  Забороняється вимагати документи та відомості, подання яких не передбачене законодавством.

  Призначення державних службовців на посади  категорій «А», «Б», «В» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

  Рішення про призначення приймається на посади державної служби категорій "Б" і "В" - керівником державної служби.

  Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів конкурсу - після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду скарги (органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.

  Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

   Служба  управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.

    З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби суб’єкт призначення може прийняти рішення про тимчасовий розподіл обов’язків за цією посадою між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.

  При прийняті на роботу в апарат, відділи, управління, структурні підрозділи райдержадміністрації працівника ознайомлюють:

  а)     з посадовою інструкцією, умовами і оплатою праці;

  б)    з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним
  договором;

  в)    інструктують по техніці безпеки, протипожежній охорони.

  Державна служба припиняється:

  - у разі втрати права на державну службу або його обмеження;

  - у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби;

  - за ініціативою державного службовця або за угодою сторін;

  - за ініціативою суб’єкта призначення;

  - у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін;

  - у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із зміною її істотних умов;

  - у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;

  - у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

  Зміна керівників або складу державних органів, керівників державної служби в державних органах та безпосередніх керівників не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

  У разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 6 і 7 частини першої статті 83 Закону (у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із зміною її істотних умов; у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом) державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати.

  3. Основні обов'язки державних службовців та службовців апарату, відділів, управліннь  райдержадміністрації

  Основними обов'язками державних службовців та службовців апарату, відділів, управліннь райдержадміністрації є:

  -      додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

  - працювати чесно і сумлінно, дотримуватися виконавської та трудової дисципліни;

  - постійно вдосконалювати організацію своєї праці та підвищувати професійну кваліфікацію шляхом самоосвіти;

  -      не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

  -      своєчасно і якісно виконувати розпорядження безпосереднього керівництва;

  - заздалегідь повідомляти безпосереднього керівника про неможливість виконання отриманого доручення у повному обсязі або у визначені терміни;

  - утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їх службові обов'язки;

  - дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

  - зберігати державну таємницю, не розголошувати інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

  - діяти в межах своїх повноважень.

  У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

  - бережно ставитись до наданого у користування майна, раціонально використовувати призначені для витрат матеріали;

  - тримати в чистоті і порядку закріплене робоче місце, службове приміщення а також дотримуватися чистоти і порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками, та у приміщеннях загального користування;

  - дотримуватися   правил   техніки   безпеки,   охорони   праці   та протипожежної безпеки;

  -      використовувати послуги телефонного зв'язку лише для службових потреб;

  -      дотримуватися етики поведінки державного службовця, а саме:

  - шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

  - не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

  Державним службовцям та службовцям апарату,  відділів, управлінь,

  структурні підрозділи  райдержадміністрації забороняється:

  -      брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють функціонування державних органів;

  -      вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях у власних інтересах, а також дії, які відповідно до законодавства вважаються корупційними;

  -      виявляти всупереч інтересам справи упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу об'єднання громадян або конкретної особи.

  5. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

  Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

  Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

  Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

  Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

  6. Робочий час і час відпочинку державного службовця

   Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

  У державних органах, як правило, встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

  Режим роботи державного органу встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій.

  У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у відповідному органі державної влади (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

  Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи державного органу.

  Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 60 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

  Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

  Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

  Облік робочого часу у державному органі здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу (далі - журнал) або за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель державного органу (далі - система обліку робочого часу).

  Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до служби управління персоналом державного органу.

  Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У державному органі може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

   

  7. Заохочення за успіхи в роботі

  За сумлінне виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, зразкове виконання трудових обов'язків, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі може бути оголошена подяка голови райдержадміністрації.

  За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать:

  -  премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

  -  місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

  За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:

  - оголошення подяки;

  - нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;

  - дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;

  -  представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);

  -  представлення до відзначення державними нагородами.

  Заохочення оголошуються в урочистій обстановці та заносяться до трудових книжок працівників.

  Заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

   

  8.Стягнення за порушення трудової та виконавської дисциплін

  Службова дисципліна забезпечується шляхом:

  - дотримання у службовій діяльності вимог Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконання правил внутрішнього службового розпорядку;

  - формування керівником державної служби у підпорядкованих державних службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави, державних символів України;

  - поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих державних службовців;

  -  поєднання повсякденної вимогливості керівників до підпорядкованих державних службовців з постійною турботою про них, виявленням поваги до їхньої честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості.

  За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.

  За порушення трудової чи виконавської дисципліни до працівника може бути застосований  один із таких видів дисциплінарного стягнення:

  -  зауваження;

  - догана;

  - попередження про неповну службову відповідність;

  - звільнення з посади державної служби.

  У разі допущення державним службовцем дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 6 частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу» (недотримання правил внутрішнього службового розпорядку), керівник державної служби може обмежитися зауваженням.

  У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 45 та 12 частини другої статті 65  Закону (дії, що шкодять авторитету державної служби;  невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень; прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин) керівником державної служби такому державному службовцю може бути оголошено догану.

  У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2 та 8 частини другої статті 65  Закону (порушення правил етичної поведінки державних службовців; невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця), а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 5 частини другої статті 65  Закону (дії, що шкодять авторитету державної служби; невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень), суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.

  Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 379-111314 частини другої статті 65  Закону ( порушення Присяги державного службовця; вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу; перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення; використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб; 10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби; неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення; поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення), а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 65   Закону.

  За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

  До державних службовців додатково можуть бути застосовані такі заходи дисциплінарного впливу, як попередження про неповну службову відповідність і затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

  Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо минув один рік після його вчинення.

  Перед накладенням дисциплінарного стягнення суб’єкт призначення повинен отримати від державного службовця, який притягається до дисциплінарної відповідальності, письмове пояснення. Відмова надати пояснення оформляється відповідним актом і підтверджується двома державними службовцями. Відмова надати пояснення не перешкоджає здійсненню дисциплінарного провадження та накладенню на державного службовця дисциплінарного стягнення.

  Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до державного службовця не буде застосоване нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

  Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені цими правилами, до працівника не застосовуються.

  9. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

  Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

  У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

  У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби щодо причин своєї відсутності.

  10. Перебування державного службовця в органі державної

  влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

  Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

  Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

  Керівник державної служби за потреби може залучати державних службовців  до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

  Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником державної служби за погодженням профспілкової організації.

  У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

  У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику державної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

  У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

  За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

  Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

  11. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

  Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

  Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі або ознайомлення у системі електронного документообігу «Askod».

  Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті .

  12. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

   Керівник   зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

  Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.

   Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

  Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

  За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник державного органу та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

  13. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

  Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

  Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного державного органу, керівником служби управління персоналом цього органу та державним службовцем, який звільняється.

  Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

  Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються на видних місцях.

  Ознайомлені:

   

  Переглядів 1594 Останнє редагування Понеділок, 13 червня 2016 11:27
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Горохівська районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Горохівській райдержадміністрації.
  Адреса: 45700, м. Горохів, вул. Шевченка, 17, тел. (03379) 2-15-02, факс 2-11-52, E-mail: info@goradm.gov.ua
  © 2014 goradm.gov.ua